Kanggoang Belogang Děwěkě

 Kanggoang Belogang Děwěkě
Olih: Suteja Narendra.

 

Kurenan tiangě manas dingin. Bangkis-bangkis,  misi kokohan. Kolonganě kelang. Běh, masan korona jani, ugi apang waspada. Ngěnggalang tiang ngajak ia maprěksa ka dokter.  

 

Teked di dokter, dokterě ramah sada bagus pesaja.  Mirib tuuhně mayaban ajak pianak tiangě I Wayan. Aruh, maselselan masi tiang mara inget tekěn pianakě I Wayan. Ipidan ia ngalamar di kedokteran tusing lulus. Kuangan nilaine buin asikut.  

 

Pak dokter makenyem manis. Basa-basi bedik,  nakonang adan miwah penyakitě lantas daně nganika, 

 

“Durus nyempang iriki, Bu! Tiang jagi mrěksa” kěto daně nunděn I Luh apang nyempang di dipan pamrěksaaně. Pak Dokter lakar masang těrmoměter, bukaka sipahně I Luh. Mběěě… Buluně kriting misi daki giling-giling cara telengis pasil. Pak Dokter mablekis, kuala tusing mablekuk, bon sipahě cara karbit! Prajani daně masang masker. Dugasě lakar nyuntik, I Luh meněkang daster. Celekotokaně, cawetně telutuan, karětně giling cara selingkad. Adaaaah….Sing salinina děwěkně, bes lakar ka dokter.  

 

Bawak satua pragat pamrěksaaně. Pak Dokter ngenjuhang ubad. Icěnina pil telung pělpěl.  

“Ibu nenten kenapi. Wantah sungkan flu biasa. Niki tamba, ayunang TIGA KALI SATU!” 

Sagět I Luh matakon sambil ngetor, 

“Nggih, akuda nike sami Pak Dokter?” 

 

Pak Dokter makenyem lantas nyaurin, “Seratus ribu, Ibu”  

 

Pragat urusaně. Tiang mayah satus tali kenyat mebo bang! Neked di sisi, kurenan tiangě brangti tan kadi-kadi.  

“Celekotokaně, nasib iraga dadi nak lacur. Pianakě I Wayan sing lulus kedokteran. Ento dokterě belog kakěto bisa dadi dokter masi. Mirib gedě běkingně.  Masak takonin tiga kali satu orahanga seratus ribu?!” 

See also  Hafal Pancasila?

Tiang mendep…Kanggoang belogang děwěkě apang I Luh marasa dueg

 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

prawarautama

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *